Dne  4. 2. 2020 se budeme účastnit semináře, který se koná v Poslanecké sněmovně PČR, Sněmovní 4, Praha. Místnost A 106.

Program semináře:

8:30 registrace

9:00 – 9:05

Úvodní slovo k aktuální situaci ohledně návrhu nové odpadové legislativy: Jana Krutáková (poslankyně PČR, členka výboru pro životní prostředí, členka zemědělského výboru a předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj)

9:05 – 9:15

Komentář k nastavení návrhu odpadové legislativy z pohledu nevládních organizací: Ivo Kropáček (Hnutí DUHA, Zelený kruh)

9:15 – 9:45

Komentář k nastavení návrhu odpadové legislativy z pohledu zástupců oboru odpadového hospodářství a recyklace: Richard Blahut (SVPS), Bohumil Rataj (SKS), Petr Havelka (ČAOH) + komentář k zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností a obalovému zákonu: David Vandrovec (AITAT)

9:45 – 9:50

Komentář k nastavení návrhu nové odpadové legislativy z pohledu zástupců obcí a měst: Stanislav Polčák (SMS ČR, europoslanec)

9:50 – 10:45

Představení konkrétních návrhů nástrojů na podporu recyklace definovaných odbornou skupinou RecHelp – stručné představení 11 konkrétních nástrojů: vybraní členové skupiny RecHelp

10:45 – 11:35

Blok příspěvků zástupců dotčených resortů: Jan Maršák (MŽP), Adam Gromnica (MPSV), Vladimír Studnička (MMR), případně MPO, MF k tématu potřeby podpory recyklace v úrovni závazků dle cílů nových evropských směrnic

11:35 – 12:25

Diskuze k tématu potřeby prosazení nástrojů na podporu recyklace

12:25

Shrnutí a závěr

***

Závěry z jednání interní odborné pracovní skupiny k definování nástrojů na podporu recyklace – RecHelp – KE STAŽENÍ