VÝZKUM - Postoj české veřejnosti k oběhovému hospodářství

Pirátská strana se rozhodla pod taktovkou poslance Františka Elfmarka na robustním vzorku populace realizovat výzkum, jehož cílem bylo zmapovat postoje české veřejnosti k oběhovému hospodářství. V průzkumu šlo především o zmapování podílu českých domácností, které třídí odpad. Zjišťovalo se dále, které typy odpadů a v jaké míře jsou tříděny. Důležité bylo i detekovat názor české veřejnosti na způsob nakládání s odpady a také změřit znalost přístupu k Zero-Waste.

Celý výzkum si můžete stáhnout: https://drive.google.com/file/d/17Wg-aA8v7pNqFEbiw3sR95VlcM2u68-8/view?usp=sharing