Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi – jsme na cestě k oběhovému hospodářství? (2021)

Balíček tzv. oběhových zákonů, který schválila Sněmovna v prosinci, je již od ledna účinný. Zajímají nás názory odborníků na to, nakolik nás nové zákony posunou směrem k opravdovému oběhovému hospodářství, a kde jsou jejich největší nedostatky, nejasnosti a úskalí. Proto Výbor pro životní prostředí pod mou záštitou pořádá další, v pořadí již třetí seminář oběhového hospodářství, který se právě na tyto otázky zaměří. 

Seminář  s názvem “Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi – jsme na cestě k oběhovému hospodářství?” proběhne 16. února od 9 hodin formou online konference. Vystoupí na něm zástupci organizací, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, a součástí bude také diskuze, kde bude skrze platformu Slido moci pokládat otázky i kdokoli ze zúčastněné veřejnosti.

 

Program semináře:

8:30 – 9:00 – přihlašování účastníků

9:00 – 9:15 – úvodní slova

9:15 – 10:00 – prezentace Ministerstva životního prostředí ČR

10:00 – 11:45 – vystoupení panelistů: Česká asociace odpadového hospodářství, Česká asociace oběhového hospodářství, Hnutí DUHA, Institut Cirkulární Ekonomiky, Český statistický úřad, Svaz měst a obcí ČR.

11:45 – 12:00 – přestávka

12:00 – 14:00 – diskuze

Chcete-li se semináře také zúčastnit a poslechnout si názory odborníků či jim položit dotaz, vyjádřete svůj zájem e-mailem na adresu vzp@psp.cz. Na jeho základě Vám budou zaslány instrukce a údaje potřebné k přihlášení do videokonference.

Interaktivní seminář 65:25:10

Interaktivní seminář 65:25:10

Jak nastavit fairplay v odpadovém hospodářství a dosáhnout vytyčených cílů. Seminář se koná 13. 9. 2019 v Poslanecké sněmovně (státní akta) a začátek je plánován na 9 hodin. Seminář pořádají piráti společně se společností INCIEN a hnutím STAN.

PROGRAM: 

Téma SKLÁDKY
Požáry skládek / skládkovací poplatky
daňový režim skládek / navyšování TZS
odsun konce skládkování využitelných
materiálů o šest let…

EVO
energetické využívání odpadů
jak nastavit strop pro EVO aby neohrozilo cíle recyklace
budoucnost vedlejších energetických produktů
jaká zařízení, s jakými kapacitami a kde se v ČR připravují…

RECYKLACE / třídění
Fungování třídící slevy v praxi / definice
třídění a recyklace dle nové evropské
legislativy / jak vytvořit poptávku po
recyklátech a podpořit tak jak firmy, tak
obce, které třídí do maxima…

VŠEOBECNÁ DISKUZE

Průběh semináře zajišťuje INCIEN. Pro více informací a registraci kontaktujte dagmar@incien.org

 

 

SEMINÁŘ: Oběhové hospodářství 2019 (sněmovna)

INFO: Místa na semináři jsou v tuto chvíli kompletně zaplněna. Děkujeme za velký zájem o tuto problematiku. Ze semináře bude pořízen minimálně audiozáznam a poskytnuty budou také jednotlivé prezentace. V rámci technických možnosti se pokusíme zprostředkovat LIVE videopřenos, případně videozáznam. Veškeré data najdete zde na těchto www stránkách.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
POZVÁNKA na SEMINÁŘ

Odpady a oběhové hospodářství

v úterý 1. října 2019 od 9.00 do 14.00 hodin
pořádá výbor pro životní prostředí pod záštitou poslance Františka Elfmarka
na adrese Malostranské nám. 7/19, místnost č. E48 „Konírna“

 

Program:

8.30                 Registrace

9.00 – 9.10      Úvodní slova (František Elfmark)

9.10 – 10.30    Prezentace aktuální legislativy a plánovaných změn

Jaromír Manhart, Jan Maršák, MŽP

Legislativní balíček oběhového hospodářství:

Zákon o odpadech,

Zákon o obalech,

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností,

Zákony měnící se v souvislosti s přijatým oběhovým balíčkem.

 

Rozšířená agenda: Recyklace papíru, kovů, plastů (zálohové PET), baterie a akumulátory včetně kritických surovin

 

10.30 – 12.00 Prezentace vybraných řečníků

Ivo Kropáček, odpadový expert DUHA (15 minut)

Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí (15 minut)

David Vandrovec, CEO společnosti REMA (15 minut)

Klára Hálová, Zalohujme.cz (15 minut)

Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM (15 minut)

Patrik Luxemburk, zástupce společnosti Stabilplastik (15 minut)

 

12.00 – 12.20 Přestávka na kávu   

12.20 – 14.00 Debata

 

Svoji účast prosím potvrďte do 24. září 2019 na vzp@psp.cz
Seminář je přednostně určen pro zvané účastníky.

Upozorňujeme, že pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny je nutné předložit průkaz totožnosti a projít bezpečnostní kontrolou. Ze semináře bude vytvořen audiozáznam a fotodokumentace.