Skandál: Vláda odmítla kompostovat bioodpad, místo toho se bude dál skládkovat až do roku 2030

Vláda 9. 12. 2019 schválila a k diskusi do Poslanecké sněmovny poslala dlouho připravovaný  návrh nového zákona o odpadech. Nová legislativa by podle celoevropské shody měla zajistit, aby evropské země používaly odpady především jako druhotné suroviny. Vláda však navrhuje zahrabávat na skládky snadno kompostovatelné odpady ještě dalších deset let. V celé Evropské unii je přitom již 20 let zakázáno ukládat na skládky odpady bez předchozí úpravy a Česko za to hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 mil. Kč.Návrh zákona o odpadech přináší zvýšení skládkovacích poplatků a zahrnuje motivační slevu pro obce, které budou zvyšovat třídění. V rozporu s evropskými předpisy však navrhuje pokračovat ve skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů do roku 2030 [1]. Každoročně skončí na skládkách až 2,5 milionů tun odpadů, z toho až milion tun je snadno kompostovatelných [2].

Podle vládního návrhu tak má na skládkách skončit zbytečně navíc asi 10 milionů tun odpadů, ze kterých nekontrolovaně unikne do ovzduší asi 10 milionů tun CO2 ekvivalentu, tedy víc než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období [3].

Přitom k dispozici jsou jak investoři, tak i technologie, které by dokázaly zajistit ukončení skládkování milionů tun biologicky rozložitelných odpadů již k roku 2024. Ministrem Brabcem navržené nevhodné podmínky však investory odrazují [4].

Vláda sice navrhla více odpadu skládkovat, na druhou stranu správně skládkování zdražuje. Zákon zvyšuje skládkovací poplatek a doplňuje jej třídící slevou podle návrhu Hnutí DUHA: obce, které vytřídí velkou část svých odpadů, mohou díky třídící slevě ušetřit na skládkovacím poplatku. Hnutí DUHA do návrhu legislativy prosadilo také povinnost firem zajistit v sídle a provozovnách třídění bioodpadů.

Na druhé straně návrh zákona zatím neobsahuje poplatek za spalování směsných komunálních odpadů, jehož zavedení nám doporučuje Evropská komise [5] i OECD [6]. Zákon také neobsahuje žádná opatření na podporu skutečné recyklace, například zlepšení odbytu výrobků z recyklátů nebo zdražení primárních surovin, aby se materiál ve finále opravdu využil a nejen vytřídil.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA řekl:
“Již dvacet let zcela zbytečně končí kompostovatelné odpady na skládkách. Dnes vláda Andreje Babiše navrhla, aby tuto celoevropsky nelegální činnost Česko prodloužilo o dalších deset let.
Pozitivní však je, že zákon obce motivuje k separaci odpadů třídící slevou, kterou jsme léta navrhovali. Tam, kde se bude poctivě třídit, mohou mít domácnosti nižší poplatky za nakládání s odpady.” 

Kontakty
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Aleš Miklík, média a komunikace Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách požaduje v článku 6a), aby “odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě.” a v článku 5, aby do roku 2020 bylo v ČR “množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládku sníženo na 35 % (hmotnostních) z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995”. V roce 2017 jsme však skládkovali více než 62 %, viz [2]
[2] www.mzp.cz/cz/indikatory_odpady_2017 Indikátor I.22 ukazuje, že se ČR v roce 2017 uložilo na skládky 62,11 % množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) oproti množství skládkovaných BRKO z roku 1995 (MŽP toto množství určilo na 1,53 milionů tun). V roce 2017 bylo tedy skládkováno 950 000 tun BRKO, které nebyly vytříděny a zůstaly bez předchozí úpravy zamíchány ve směsném komunálním odpadu.
[3] https://bit.ly/2DPzfc7
[4] Výstupy z technologie úpravy odpadů nesmí podle ministra Brabce mít vyšší výhřevnost než 6,5 MJ/kg v sušině. Vyhláška navazující na zákon absurdně požaduje, aby se před uložením na skládku spálily i odpady jako slupky od brambor, zbytek jablka nebo nedojezený oběd. Takové ustanovení prakticky znamená, že se upravovat odpad před skládkováním vůbec nevyplatí, protože je lepší jej rovnou všechen spálit
[5] Communication from the Commission: Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste. COM(2003) 301 final, European Commission, Brussels 2003
[6] OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Česká republika, 2018