VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTU PARLAMENTU ČR

Konference  „Balíček oběhového hospodářství – návrhy zákonů“ ve středu dne 15. ledna 2020 od 9:00 hodin  v Jednacím sále Senátu PČR

NÁVRH PROGRAMU:

9:00 hod.      Zahájení konference – předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Zbyněk Linhart

9:05 hod.      Úvodní slovo – ministr životního prostředí ČR Richard Brabec

9:15 hod.

  1. Cíle, principy a změny návrhů zákonů a závazky vyplývající z evropské legislativy včetně termínů:

 

  1. Návrh zákona o odpadech (zástupce předkladatel)
  2. Návrh zákona o obalech (zástupce předkladatele)
  3. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností (zástupce předkladatele)
  4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností (zástupce předkladatele)
  5. Návrh zákona o zákazu jednorázových plastů (zástupce předkladatele)

10:15 hod.

  1. Nové povinnosti a práva vyplývající z návrhu balíčku pro obce a kraje

Současný stav a změny – Stanovisko Svazu měst a obcí ČR

Stanovisko Sdružení místních samospráv ČR

Zkušeností a metodika pomoci obcím

Stanovisko České asociace odpadového hospodářství

– Petr Havelka, výkonný ředitel

Stanovisko Institutu Cirkulární Ekonomiky

Diskuze senátorů, poslanců a dalších přihlášených hostů

11:45 – 12:15 hod. přestávka na občerstvení

12:15 hod.

  • Stav a předpoklad vývoje splnění cílů návrhů balíčku v oblasti hospodářství

Stanovisko Hospodářské komory ČR

Stanovisko České asociace oběhového hospodářství

– Miloš Kužvart, ředitel

Stanovisko Svaz průmyslu a dopravy ČR

Stanovisko Agrární komory ČR

Stanovisko Asociace soukromého zemědělství ČR

Stanovisko společnosti Zelený kruh Arnika

Zkušenosti a příklady dobré praxe

Diskuze senátorů, poslanců a dalších přihlášených hostů

13:30 hod.

  1. Shrnutí a doporučení
  • Jitka Seitlová, moderátorka konference, členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

***

Všechny prezentace, které byly na konferenci najdete ke stažení zde: https://drive.google.com/open?id=1cGWqipViAfRdAPO-7OcF6KTcVYsXhO09